SKÅDEBANAN VÄSTMANLAND

Skådebanan Västmanlands målsättning är att medverka till att människor får del av kulturupplevelser, till eget skapande och de utbud som de professionella kulturutövarna erbjuder. Att öka tillgängligheten genom ett folkbildande perspektiv öppna dörrar för de som av egen kraft inte hittat eller inte känner sig hemma i kultursammanhang.